Свържете се с нас


Телефонният код на селото е 09 112. Номерата на домашните телефони са трицифрени, а централата е автоматична, така че ако се обаждате от друго селище в страната, просто набирате 091122ххх, където ххх е номера на домашния телефон. Например телефона на кметството е 248, или ако се набира от страната - 09 1122 248.
Ако набирате от чужбина номера ще е 359 9 1122 ххх.
Пощенският код на селото е 3078. Ако пращате писмо адресът би изглеждал така: с. Мало Пещене 3078, област Враца, община Враца, получател.
В селището всяка от улиците има име и номер на сградите, но разпределянето на пощата става по-лесно по името на получателя.


Забележителности Имоти
Начало

 

Указателна табела в центъра на селото Мало Пещене от сателит