Историческа справка


Благодарение на http://visit.vratza.com/ , една отдавна загубена информация с първоизточник - „Архив на Хаджитошеви” отново беше намерена:
Село Мало Пещене се образува преди XVIII в. с преселници от село Голямо Пещене и от други места. В един документ от 1811 г. е записано:
"Що зимаме мет сене 1813 г. с Боже повеление от Тонча от Мало Пещене ока 42,200" (Архив на Хаджитошеви, т. I, 432, л. 37 - а).
И в един османски документ от 1854 г. селото се споменава във връзка с приемането на исляма от двадесетгодишната Мария, дъщеря на Йоло от Мало Пещене (НБ КМ, Ор. отд., Ф. 29, арх. ед. 821).

История Начало

    

                nnnnnnnnnn


По-старите родове в Мало Пещене са: Ангеловци (те са едно с Мариновци), Беляците (от този род е опълченецът Кръстьо Първанов Беляков), Бацовци, Въловци, Влъчиновци, Гюраците, Димитровци, Еванчовци (от тях са Къновци), Магерете, Намигачете, Нанковци, Пандовци, Пеловци, Петлите, Пешковци, Пешанинци (от тях са Диловци), Стойновци, Тотевци, Фандъците (от този род са Мицинци) и Фикьовци (наричани Чуфутете).

В началото на XX в. десетина семейства от тези родове се изселили в селата Баница, Долна Гноеница, в Ставерци и в гр. Оряхово.
Благодарение на кметицата на селото от 2002 г., последната историческа справка за Мало Пещене е налична ТУК.