History


Историята на Мало Пещене започва поне преди 400 години. Преди 4 века някои от големите родове които тогава живели в близкото село Големо Пещене (на 5 км южно), напуснали родното си село. В 16ххгодина тези родове се създали Мало Пещене на склона на Борованската могила. Новото местоположенмие било много удобно за наблюдение на цялата равнина пред селото за наближаващи врагове. По същата причина всяка къща в селото има задна врата, която води към гората.

Думата Пещене идва от голямата пещ, разположена в Големо Пещене.
Още история
Местоположение Население
Home

 

Кривия път