Население


Населението на селото през последните години се движи между 40 и 60 души. Мало Пещене е най-малкото село в община Враца. Етнически погледнато постоянното население е 100% българско. Сред постоянните жители няма роми, въпреки, че в съседното село Баница това е преобладавощото население.

Най-младите постоянни жители на селото са на възраст около 50 години. През лятото обаче селото се пълни с деца.


История Особености
Начало

 

В двора на училището Механата